ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση προκαταρκτικής προστασίας αξιώσεων

Δημοσίευση χορήγησης προκαταρκτικής προστασίας αξιώσεων

Απόδειξη παραλαβής εγγράφων

Μετά την λήψη της αίτησής σας, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής και σας κοινοποιεί τον σχετικό αριθμό και ημερομηνία αίτησης.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εφόσον ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μετάφρασης, στην επικαιροποίηση του μητρώου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθώς και στη σχετική ενημέρωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για  εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top