ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Χορήγηση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό Χορήγησης

Απόδειξη παραλαβής εγγράφων

Μετά τη λήψη της αίτησής σας, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής και σας κοινοποιεί τον σχετικό αριθμό και ημερομηνία αίτησης.

Τυπική εξέταση

Ακολουθεί το στάδιο της εξέτασης, κατά την οποία ο Κλάδος εξετάζει εάν η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία ως προς τις πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή. Εάν υπάρχουν εκκρεμότητες, το Τμήμα σας αποστέλλει σχετική ειδοποίηση, καλώντας σας να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την αίτησή σας.

Έρευνα επιδεκτικότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Νοουμένου ότι η αίτησή σας περάσει το στάδιο της τυπικής εξέτασης, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας καλεί τον αιτητή να εξασφαλίσει και υποβάλει, εντός 16 μηνών από την ημερομηνία αίτησης (ή την ημερομηνία προτεραιότητας, όταν διεκδικείται), έκθεση έρευνας από αναγνωρισμένο Διεθνές Γραφείο Εξέτασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), επίσημη μετάφραση όλων των εγγράφων στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβάλλεται συνοδευόμενη με τα τέλη των δύο χιλιάδων τετρακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ (€2488) στο ταμείο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας , το οποίο αναλαμβάνει την προώθηση του αιτήματος για έρευνα στο EPO.

Με τη λήψη της έκθεσης έρευνας από το EPO ή αναγνωρισμένο Διεθνές Γραφείο Εξέτασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η έκθεση υποβάλλεται και καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Νοουμένου ότι η εφεύρεση είναι επιδεκτική κατοχυρώσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καταβάλλεται το τέλος των εκατό τριάντα ευρώ (€130), Ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και στην δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top