ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Κατοχύρωση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Πριν την καταχώριση

Η κατοχύρωση του Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, παρέχει τη δυνατότητα προστασίας της εφεύρεσης σε περίπου 150 χώρες βάσει της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT).

Η διαδικασία PCT έχει το πλεονέκτημα ότι είναι απλούστερη, ευκολότερη και οικονομικότερη από την επιλογή της κατάθεσης ξεχωριστών εθνικών ή περιφερειακών αιτήσεων, όταν ζητείται εγγραφή της εφεύρεσης σε πολλές χώρες.

Προτού προχωρήσετε στην καταχώριση αίτησης για χορήγηση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται κυρίως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η ιδέα σας συνιστά εφεύρεση επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δεν αφορά αποκλειστικά σε γενική εμφάνιση προϊόντος ή σήμα το οποίο μπορεί να κατοχυρωθεί ως ένα διακριτικό σημείο της επιχείρησής σας ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Για περαιτέρω πληροφόρηση για τις άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας ∙
  • έχετε την κυριότητα επί της εφεύρεσης και το δικαίωμα κατάθεσης αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε γενικές γραμμές, το δικαίωμα προστασίας του σχεδίου ενδέχεται να ανήκει:
   • στον εφευρέτη ∙
   • στους νόμιμους διαδόχους του εφευρέτη ∙
   • στον εργοδότη του εφευρέτη, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση του συμβολαίου εργοδότησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
   • στο πρόσωπο που παρήγγειλε την εφεύρεση, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
   • σε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο αρχικός δικαιούχος έχει ενδεχομένως εκχωρήσει γραπτώς τα δικαιώματά του ή στους κληρονόμους ή διαδόχους αυτού. Το δικαίωμα προστασίας ενδέχεται να ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα.
  • η εφεύρεση σας:
  • η εφεύρεσή σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων προβαίνοντας σε έρευνα τόσο στο διαδίκτυο ή σε διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις προυποθέσεις χορήγησης Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του WIPO.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top