ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Επικύρωση Κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Πριν την καταχώριση

Η κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, παρέχει τη δυνατότητα προστασίας της εφεύρεσης σε περίπου 40 χώρες στην Ευρώπη με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Προτού προχωρήσετε στην καταχώριση αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η ιδέα σας συνιστά εφεύρεση επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δεν αφορά αποκλειστικά σε γενική εμφάνιση προϊόντος ή σήμα το οποίο μπορεί να κατοχυρωθεί ως ένα διακριτικό σημείο της επιχείρησής σας ή των προϊόντων/υπηρεσιών σας. Για περαιτέρω πληροφόρηση για τις άλλες μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
  • έχετε την κυριότητα επί της εφεύρεσης και το δικαίωμα κατάθεσης αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε γενικές γραμμές, το δικαίωμα προστασίας του σχεδίου ενδέχεται να ανήκει:
   • στον εφευρέτη ή εφευρέτες ∙
   • στους νόμιμους διαδόχους του εφευρέτη ∙
   • στον εργοδότη του εφευρέτη, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση του συμβολαίου εργοδότησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
   • στο πρόσωπο που παρήγγειλε την εφεύρεση, εάν η εφεύρεση έχει εφευρεθεί κατά την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών ∙
   • σε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο αρχικός δικαιούχος έχει ενδεχομένως εκχωρήσει γραπτώς τα δικαιώματά του ή στους κληρονόμους ή διαδόχους αυτού. Το δικαίωμα προστασίας ενδέχεται να ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα.
  • η εφεύρεση σας:
  • η εφεύρεσή σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων προβαίνοντας σε έρευνα τόσο στο διαδίκτυο ή σε διαθέσιμες βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις προυποθέσεις χορήγησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EPO.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top