ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικύρωση Κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Πιστοποιητικό Επικύρωσης

Απόδειξη παραλαβής εγγράφων

Μετά την λήψη της αίτησής σας, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής και σας κοινοποιεί τον σχετικό αριθμό και ημερομηνία αίτησης.

Τυπική εξέταση

Ακολουθεί το στάδιο της εξέτασης, κατά την οποία ο Κλάδος εξετάζει εάν η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία ως προς τις πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή. Εάν υπάρχουν εκκρεμότητες, το Τμήμα σας αποστέλλει σχετική ειδοποίηση, καλώντας σας να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την αίτησή σας.

Έκδοση πιστοποιητικού

Δεδομένου ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία, ο Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας προβαίνει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Επικύρωσης Κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και στην δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top