ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικύρωση Κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Καταχώριση αίτησης επικύρωσης της κατάθεσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Αφότου χορηγηθεί και δημοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει την Κυπριακή Δημοκρατία ανάμεσα στα κράτη προστασίας του, μπορείτε να αιτηθείτε, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του, την επικύρωση κατάθεσης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για κατάθεση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.17) υποβάλλεται, διά χειρός/ταχυδρομείου, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειώνκαι Διανοητικής Ιδιοκτησίας , συνοδευόμενο από:

  • το έντυπο Β1 που χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και πιστοποιημένη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα,
  • πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όλων των κειμένων και σχεδίων, όπου υπάρχουν, της αίτησης χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • το έντυπο Εξουσιοδότησης Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου (έντυπο Π.8),
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Σημειώνεται ότι τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Προτρέπεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top