ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Aκύρωση δικαιώματος προστασίας

Δικαίωμα προστασίας επί βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος δύναται να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί η μορφή του, ή αντίστοιχα αίτηση για κατάθεση βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος δύναται να απορριφθεί, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

Στο πλαίσιο αυτό, ο δημιουργός σχεδίου ή υποδείγματος δύναται, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του, να υποβάλει αγωγή στο Δικαστήριο, για αναγνώριση των δικαιωμάτων του, σε περίπτωση που τρίτος κατέθεσε, χωρίς τη συγκατάθεσή του, αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος που συσχετίζεται με το σχέδιο ή υπόδειγμά του ή ουσιώδη στοιχεία του.

Πιστό αντίγραφο του διατάγματος αναφορικά με την προαναφερόμενη απόφαση δικαστηρίου υποβάλλεται, δια χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενη από σχετική επιστολή στον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος την καταχωρεί και προβαίνει σε δημοσίευση και επικαιροποίηση του μητρώου βιομηχανικών σχεδίων και υποδείγματος σχετικά με την ακύρωση δικαιώματος ή απόρριψη αίτησης κατοχύρωσης, καθώς και αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς τον καταθέτη.

 

 

 

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top