ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου

Πιστοποιητικό Καταχώρισης

Μετά τη λήψη της αίτησής σας, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας προχωρεί αμέσως στην έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής και σας κοινοποιεί τον σχετικό αριθμό και ημερομηνία αίτησης. Ακολουθεί το στάδιο της εξέτασης, κατά την οποία ο Κλάδος εξετάζει εάν αυτή πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία ως προς τις πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή. Εάν υπάρχουν εκκρεμότητες, το Τμήμα σας αποστέλλει σχετική ειδοποίηση, καλώντας σας να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την αίτησή σας.

Νοουμένου ότι η αίτησή σας περάσει το στάδιο της τυπικής εξέτασης, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας προχωρεί σε έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καταχώρισης Βιομηχανικού Σχεδίου και Υποδείγματος και ακολούθως σε σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (εκτός εάν έχετε αιτηθεί αναβολή της δημοσίευσης).

Διευκρινίζεται ότι, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση της αίτησης και ως εκ τούτου η αποδοχή της κατάθεσης ενός Βιομηχανικού Σχεδίου δεν συνιστά απόφαση από πλευράς του Κλάδου αναφορικά με την ικανότητα του Βιομηχανικού Σχεδίου να τύχει προστασίας δυνάμει του Νόμου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων καταχωρημένου βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top