ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Μέτρα προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Τεχνολογικά μέτρα

Ο δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των έργων του σε ψηφιακή μορφή.

Τα τεχνολογικά μέτρα περιλαμβάνουν τεχνολογίες, μηχανισμούς ή συστατικά στοιχεία που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας τους, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν ή να περιορίσουν πράξεις, που δεν επιτρέπονται από τους δικαιούχους ή τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα.

Τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται «αποτελεσματικά», όταν επιτρέπουν τον έλεγχο από τους δικαιούχους της πρόσβασης ή προστασίας του προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατεύσιμου αντικειμένου:

 • κρυπτογράφησης ∙
 • διατάραξης της μετάδοσης ∙ ή
 • άλλης μετατροπής του έργου, ή προστατευομένου αντικειμένου, ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής.

Παραδείγματα τεχνολογικών μέτρων παρατίθενται πιο κάτω:

 • η χρήση κωδικού πρόσβασης ∙
 • η χρήση προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ∙
 • η χρήση έξυπνων καρτών (smart cards) ∙
 • ο έλεγχος ταυτοποίησης ∙
 • η κρυπτογράφηση των περιεχόμενων δεδομένων ∙
 • η εφαρμογή υδατογράφηματος ∙
 • εμπόδιση της μόνιμης αναπαραγωγής (αποθήκευση σε δίσκο) ή της εκτύπωσης.

Εξαιρούνται τα τεχνολογικά μέτρα που εμποδίζουν τη προσωρινή αναπαραγωγή με σκοπό τη διευκόλυνση την αναζήτηση (browsing) καθώς και την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) δεδομένου ότι ο διαμεσολαβητής δεν τροποποιεί τις πληροφορίες και δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας.

Οποιοσδήποτε, ο οποίος εν γνώσει του ή εσκεμμένα και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, κατασκευάζει, εισάγει, διανέμει, πωλεί, εκμισθώνει, διαφημίζει για πώληση ή εκμίσθωση ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή συστατικά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες:

 • αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων προστασίας ∙ ή
 • έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση περιορισμένης σημασίας ∙ ή
 • έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας, οιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων ∙

διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή ή σε φυλάκιση.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top