ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μέτρα προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Καταβολή αποζημιώσεων

Ο κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, λαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προβεί, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

  • της ηχογραφήσεως φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς επίσης και της αναπαραγωγής της ηχογραφήσεως αυτής με άδεια του δικαιούχου,
  • της εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης,
  • της αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε έργο ή άλλο υλικό που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για μη άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς,
  • της αναπαραγωγής σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη χρήση οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής,
  • της αναπαραγωγής εκπομπών εκ μέρους μη κερδοσκοπικών κοινωνικών ιδρυμάτων,
  • χρήση ορφανών έργων ή προστατευομένων αντικειμένων, το καθεστώς των οποίων έχει τερματιστεί από τους κατόχους δικαιωμάτων,

Σημειώνεται ότι, όταν δεν υπάρχει συμφωνία ή σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης, τα μέρη δύναται να προσφύγουν στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top