ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Μέτρα προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Επιβολή ποινών στην προσβολή δικαιώματος πvευματικής ιδιoκτησίας

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το συγγενικό δικαίωμα προσβάλλεται από οποιοδήποτε, ο οποίος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου:

 • προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να προβεί στην τέλεση πράξης η οποία ελέγχεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ∙
 • εισάγει στην Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση, εξαιρουμένης της ατομικής ή οικιακής ∙
 • εξάγει από την Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση, εξαιρουμένης της ατομικής ή οικιακής ∙
 • διανέμει εμπορικά ∙
 • πωλεί ∙
 • ενοικιάζει ∙
 • δανείζεται ∙
 • μεταδίδει στο κοινό ∙
 • εκπέμπει ή εκθέτει δημόσια ∙
 • διαφημίζει οποιοδήποτε αντικείμενο.

Ο κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και του συγγενικού δικαιώματος δύναται να καταθέσει αγωγή για την προσβολή κατά του εν λόγω δικαιώματος.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο διαπιστώσει προσβολή κατά του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλει:

 • χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ (€59,801) ∙
 • ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ∙
 • ή και τις δύο αυτές ποινές.

Αντίστοιχα, διαπράττει αδίκημα και υπόκεινται στις πιο πάνω ποινές, οποιοσδήποτε, ο οποίος, χωρίς την άδεια του δικαιούχου:

 • κατασκευάζει, εισάγει, διανέμει, πωλεί, εκμισθώνει, διαφημίζει για πώληση ή εκμίσθωση ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή συστατικά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων ∙
 • αφαιρεί ή αλλοιώνει πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής, διανέμει, εισάγει, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά, παρουσιάζει στο κοινό, διαθέτει στο κοινό έργα ή άλλα αντικειμένου προστατευομένων από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής.

Σημειώνεται ότι το ποσό της εν λόγω χρηματικής ποινής δύναται να ανέρχεται μέχρι τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) στην περίπτωση που προσβάλλεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας oπoιoυδήπoτε αντίτυπου.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top