ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας συνιστά μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας. Μάθετε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το συγγενικό δικαίωμα, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα έργο για να τύχει προστασίας και τα οφέλη από την προστασία του.

O κύκλος ζωής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) ξεκινά αυτόματα με την δημιουργία του προστατευόμενου πρωτοτύπου έργου. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, αναφορικά με τη προστασία της δημιουργίας σας και τη διαχείριση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικού δικαιώματος.

Εδώ μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε δημοφιλής σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα.

Εδώ θα βρείτε διάφορες πηγές πληροφοριών όπως σχετική νομοθεσία, καθώς και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που θα σας διευκολύνουν στη διαχείριση του πνευματικού δικαιώματος.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top