ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Κατανοώντας τη Διανοητική Ιδιοκτησία  /  Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;
Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία; icon

Τι είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία;

Σε αντίθεση με την ιδιοκτησία σε σχέση με φυσικά αντικείμενα, όπως π.χ. την ιδιοκτησία αυτοκινήτων, σπιτιών και άλλων αντικειμένων, η διανοητική ιδιοκτησία αναφέρεται στην ιδιοκτησία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου επί δημιουργιών του ανθρώπινου μυαλού, όπως για παράδειγμα μία εφεύρεση, σχέδιο, διακριτικό σήμα, καλλιτεχνικά έργα.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται τόσο από εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες όσο και από διεθνείς συμβάσεις.

Η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχει στους κατόχους αυτών το αποκλειστικό ή μοναδικό δικαίωμα αξιοποίησης της δημιουργίας τους, καθώς επίσης και το δικαίωμα λήψης δικαστικών και άλλων μέτρων για προστασία τους σε περιπτώσεις παράνομης μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής και χρήσης τους από τρίτους.

Περαιτέρω, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης σας, ενδέχεται να προσδώσει οικονομική αξία, η οποία θα συμβάλει στην κερδοφορία και περαιτέρω ανάπτυξη της διαμέσου της αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης, πώλησης δικαιωμάτων, παροχής άδεια χρήσης σε τρίτους αδειούχους, καθώς επίσης και αξιοποίησης τους ως εξασφάλιση για λήψη χρηματοδότησης.

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στα βασικούς τύπους δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top