ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Αρχική Σελίδα  /  Κατανοώντας τη Διανοητική Ιδιοκτησία  /  Τύποι Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύει νέες εφευρέσεις που αφορούν σεπ.χ. καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες διαδικασίες, βελτίωση τρόπου λειτουργίας προϊόντος ή παραγωγική μέθοδος. Για να μπορεί να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η σχετική εφεύρεση θα πρέπει να είναι νέα, να περιέχει εφευρετική δραστηριότητα και να είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.

Εμπορικό Σήμα

Τα εμπορικά σήματα αποσκοπούν στο να διακρίνουν τα προϊόντα και υπηρεσίες μίας επιχείρησης από τα αντίστοιχα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι μία διακριτική λέξη, σχήμα, εικόνα, ήχος ή χρώμα ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των πιο πάνω.

Βιομηχανικό Σχέδιο

Ένα βιομηχανικό σχέδιο προστατεύει την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος ή μέρους ενός προϊόντος.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) είναι αυτόματο δικαίωμα το οποίο προστατεύει, μεταξύ άλλων, λογοτεχνικά, οπτικοακουστικά, μουσικά, θεατρικά, αρχιτεκτονικά και άλλα καλλιτεχνικά έργα, ταινίες, βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, εκπομπές, δημοσιεύσεις προτέρων αδημοσίευτων έργων, και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

go to top