ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 31-05-2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4611
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4611 και ημερομηνία δημοσίευσης 31/5/2024, αφορά στα ακόλουθα:

  • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • διόρθωση εγγραφής εθνικού εμπορικού σήματος,
  • τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα,
  • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος.
go to top