ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 06-10-2023
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4597
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4597 και ημερομηνία δημοσίευσης 6/10/2023, αφορά στα ακόλουθα:

  • διόρθωση διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • ανανέωση διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης ιδιοκτήτη διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης αντιπροσώπου
  • ακύρωση διεθνούς εγγραφής,
  • ορισμός αντιπροσώπου,
  • τερματισμός προστασίας διεθνούς εγγραφής λόγω μη ανανέωσης,
  • μερική εκχώρηση. 
go to top