ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 08-09-2023
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4596
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4596 και ημερομηνία δημοσίευσης 08/09/2023, αφορά στα ακόλουθα:

  • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα,
  • μερική εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • αντικατάσταση Εθνικής εγγραφής με Διεθνή,
  • μετατροπή προσδιορισμού από τον πίνακα ΙΙΙ στον πίνακα ΙV
go to top