ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 01-07-2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4531
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4531 και ημερομηνία δημοσίευσης 01/07/2022, αφορά στα ακόλουθα:

 • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
 • διόρθωση εγγραφής εθνικού εμπορικού σήματος,
 • απόσυρση εκκρεμών εθνικών εμπορικών σημάτων,
 • απόσυρση εκκρεμών εθνικών εμπορικών σημάτων μετά από ένσταση,
 • διαγραφή εγγεγραμμένων εθνικών εμπορικών σημάτων μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη,
 • τροποποίηση εγγεγραμμένων εθνικών εμπορικών σημάτων,
 • ακύρωση καταχώρησης δικαιούχου χρήσης,
 • μετατροπή προσδιορισμού από τον πίνακα III στον πίνακα IV,
 • τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα,
 • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος
go to top