ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 31-12-2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4522
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4522 και ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2021, αφορά στα ακόλουθα:

 • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης αξιώσεων ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα (ΣΠΠΠΦ),
 • διαγραφή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • διόρθωση αναφορικά με καταχώριση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • διόρθωση αναφορικά με καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αλλαγή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • εκπνοή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • εκπνοή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • επαναφορά μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου.
go to top