ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 17-09-2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4513
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4513 και ημερομηνία δημοσίευσης 17/09/2021, αφορά στα ακόλουθα:

 • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
 • διόρθωση εγγραφής εθνικού εμπορικού σήματος,
 • απόσυρση εκκρεμούς εθνικού εμπορικού σήματος,
 • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • τέλης ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα, 
 • τροποποίηση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • καταχώριση δικαιούχου χρήσης,
 • αλλαγή διεύθυνσης δικαιύχου χρήσης,
 • ακύρωση καταχώρισης δικαιούχου χρήσης,
 • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • επανεγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος.
go to top