ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 23-12-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4494
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4494 και ημερομηνία δημοσίευσης 23/12/2020, αφορά στα ακόλουθα:

  • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • διόρθωση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
  • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • διαγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • επανεγραφή εθνικού εμπορικού σήματος.
go to top