ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 25-11-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4486
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4486 και ημερομηνία δημοσίευσης 25/11/2020, αφορά στα ακόλουθα:

 • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • διόρθωση αναφορικά με καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αλλαγή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • αλλαγή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • διαγραφή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • επαναφορά συμπληρωματικού πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • εκπνοή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • ανάκληση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • επαναφορά μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου.
go to top