ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14-10-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4480
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4480 και ημερομηνία δημοσίευσης 14/10/2020, αφορά στα ακόλουθα:

  • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αλλαγή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αλλαγή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
  • επαναφορά συμπληρωματικού πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
  • εκπνοή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • επαναφορά μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου,
  • εκπνοή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • επαναφορά εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
go to top