ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 22-07-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4470
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4470 και ημερομηνία δημοσίευσης 22/07/2020, αφορά στα ακόλουθα:

  • εγγραφή διεθνούς εμπορικού σήματος (Σύστημα Μαδρίτης) στην Κυπριακή Δημοκρατία,
  • διόρθωση διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • ανανέωση διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • καταχώριση δικαιούχου χρήσης διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • περιορισμός δικαιώματος διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • εκχώρηση διεθνούς εμπορικού σήματος,
  • διεθνές εμπορικό σήμα που δεν έχει ανανεωθεί,
  • ακύρωση διεθνούς εμπορικού σήματος.
go to top