ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 29-05-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4465
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4465 και ημερομηνία δημοσίευσης 29/05/2020, αφορά στα ακόλουθα:

 • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • διόρθωση αναφορικά με καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αλλαγή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • διόρθωση αναφορικά με συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ)
 • διαγραφή συμπληρωματικού πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
 • εκπνοή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • επαναφορά μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου,
 • αλλαγή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • επαναφορά εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
go to top