ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04-04-2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4419
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4419 και ημερομηνία δημοσίευσης 04/04/2018, αφορά στα ακόλουθα:

  • εκπνοή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • ανακοίνωση για καταχώριση μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αλλαγή κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αίτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
  • αλλαγή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ),
  • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • επαναφορά ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου.
go to top