ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 23-10-2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4448
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4448 και ημερομηνία δημοσίευσης 23/10/2019, αφορά στα ακόλουθα:

  • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
  • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα,
  • διόρθωση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
  • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος,
  • επανεγραφή εθνικού εμπορικού σήματος.
go to top