ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 24-04-2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4439
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4439 και ημερομηνία δημοσίευσης 24/04/2019, αφορά στα ακόλουθα:

  • εγγραφή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αλλαγή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • εκπνοή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • διαγραφή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • επαναφορά εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • εκπνοή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • διαγραφή μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • επαναφορά ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο μητρώο του Εφόρου.
go to top