ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Εμπορικό Σήμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 24-07-2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 4444
Λεπτομέρειες

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παράρτημα Πέμπτο, Μέρος IΙ, με αριθμό εφημερίδας 4444 και ημερομηνία δημοσίευσης 24/07/2019, αφορά στα ακόλουθα:

 • αίτηση για εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
 • ανανέωση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα,
 • τροποποίηση εγγεγραμμένου εθνικού εμπορικού σήματος,
 • διόρθωση ονόματος και διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • αλλαγή διεύθυνσης ιδιοκτήτη εθνικού εμπορικού σήματος,
 • καταχώριση δικαιούχου χρήσης εγγεγραμμένου εθνικού εμπορικού σήματος,
 • ακύρωση καταχώρισης δικαιούχου χρήσης εγγεγραμμένου εθνικού εμπορικού σήματος,
 • εκχώρηση εθνικού εμπορικού σήματος,
 • διαγραφή εθνικού εμπορικού σήματος,
 • επανεγραφή εθνικού εμπορικού σήματος.
go to top