ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: ΕΣ 2, 3
ΤΕΛΟΣ: 50,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 50,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για εγγραφή σήματος (έντυπο ΕΣ 2) για να κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα συνοδευόμενο από το έντυπο επιπρόσθετης απεικόνισης του Εμπορικού Σήματος (έντυπο ΕΣ 3), όπου εφαρμόζεται, και το συνολικό τέλος των πενήντα ευρώ (€50). Σημειώνεται ότι τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος. 

Εναλλακτικά μπορείτε να εγγράψετε το εμπορικό σας σήμα ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το ίδιο τέλος. 

η-εγγραφή εμπορικού σήματος 

ΕΣ 2

Αίτηση για εγγραφή Εμπορικού Σήματος στο Μητρώο

ΕΣ 3

Επιπρόσθετη απεικόνιση του Εμπορικού Σήματος

go to top