ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 16
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, το έντυπο Ε.Σ 16 για να τεκμηριώσετε την ένσταση σας στην εγγραφή εμπορικού σήματος ή στην αίτηση για κήρυξη ακυρότητας σχετικά με την ύπαρξη, εγκυρότητα και έκταση της προστασίας του προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα, όπως για παράδειγμα τα ακόλουθα:

  • στοιχεία απόδειξης χρήσης παγκοίνως γνωστού σήματος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
  • στοιχεία ότι το σήμα χαίρει φήμης εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙
  • στοιχεία σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ’ έκταση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ∙
  • στοιχεία σχετικά με την απόκτηση, συνεχιζόμενη ύπαρξη κ´ έκταση προστασίας μη εγγεγραμμένου σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ∙
  • πιστοποιητικό κατάθεσης αίτησης εγγραφής.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Δημοσίευση Αίτησης και Ένσταση καθώς και στη σελίδα Κήρυξη Ακυρότητας Εμπορικού Σήματος αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε το εν λόγω έντυπο ηλεκτρονικά.

η-καταχώριση

 

Ε.Σ 16

Τεκμηρίωση ένστασης / αίτησης για κήρυξη ακυρότητας

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top