ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 10
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για καταχώρηση μεταβολών ενός σήματος (έντυπο Ε.Σ 10), για να επικαιροποίησετε το μητρώο αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • ολική μεταβίβαση σήματος ∙
 • μερική μεταβίβαση σήματος ∙
 • διαίρεση αίτησης εγγραφής σήματος ∙
 • διαίρεση εγγεγραμμένου σήματος ∙
 • παραχώρηση άδειας χρήσης ∙
 • τροποποίηση άδειας χρήσης ∙
 • ακύρωση άδειας χρήσης ∙
 • σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ∙
 • τροποποίηση ή ακύρωση εμπράγματου δικαιώματος ∙
 • σύσταση αναγκαστικής εκτέλεσης ∙
 • τροποποίηση ή ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης ∙
 • υπαγωγή σε διαδικασίας αφερεγγυότητας ∙
 • τροποποίηση ή ακύρωση διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου καταβάλλεται το τέλος των:

 • εκατόν δέκα οκτώ ευρώ (€118) για την πρώτη κλάση και είκοσι έξι ευρώ (€26) για κάθε επιπρόσθετη κλάση που μεταβιβάζεται με την αίτηση, σε περίπτωση μεταβίβασης του σήματος ∙
 • εκατόν δεκαοκτώ ευρώ (€118) σε περίπτωση διαίρεσης αίτησης ή εγγραφής εμπορικού σήματος ∙
 • εκατόν δεκαοκτώ ευρώ (€118) για κάθε καταχώριση παραχώρησης, τροποποίησης και τερματισμού άδειας χρήσης για την πρώτη κλάση και είκοσι έξι (€26) για κάθε επιπρόσθετη κλάση ∙
 • εκατόν είκοσι ευρώ (€120) για κάθε καταχώριση, τροποποίηση ή ακύρωση εμπράγματου δικαιώματος, αναγκαστικής εκτέλεσης ή διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Σημειώνεται ότι, τα εν λόγω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες:

Ε.Σ 10

Αίτηση για καταχώριση μεταβολών

Συμπληρωματικό Φύλλο Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top