ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Ε.Σ 05
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για περάτωση διαδικασιών (έντυπο Ε.Σ 05) για να προβείτε σε ανάκλησή της:

  • αίτησης για εγγραφή εμπορικού σήματος ∙
  • ένστασης κατά της εγγραφής εμπορικού σήματος ∙
  • έκπτωσης κατά εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος ∙ ή
  • ακυρότητας κατά εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη με την υποβολή του εν λόγω εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα:

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε το εν λόγω έντυπο ηλεκτρονικά.

η-καταχώριση 

Ε.Σ 05

Αίτηση για περάτωση διαδικασιών

Συμπληρωματικό Φύλλο - 'Αλλες Πληροφορίες ή Έγγραφα

go to top