ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα & Τέλη

  Έντυπο
No.: Π.14, Π.15
ΤΕΛΟΣ: 120,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο Π.14 για να προβείτε σε επαναφορά διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο έχει τερματίσει λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης ή εγκατάλειψης δικαιώματος.

Το έντυπο Π.14 συνοδεύεται με τα ακόλουθα:

  • Την αίτηση για επαναφορά δικαιωμάτων διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης (έντυπο Π.15)
  • την αίτηση για ανανέωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για παραχώρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (έντυπο Π.13)
  • το έντυπο εξουσιοδότησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου (έντυπο Π.8) σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ήδη πληρεξούσιο αντιπροσώπου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία
  • το τέλος των εκατόν είκοσι ευρώ (€120) πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και στη σελίδα επαναφορά διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Π.14

Αίτηση επαναφοράς διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Π.15

Αίτηση για επαναφορά δικαιωμάτων διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αίτησης

go to top