ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εκδηλώσεις

Έντυπο συμμετοχής στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων εμπορικών σημάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο πιο πάνω σεμινάριο, το οποίο θα επαναλαμβάνεται σε ομάδες των 10 ατόμων, παρακαλούμε όπως δηλώσετε πιο κάτω τρεις επιλογές (1,2,3) κατά σειρά της προτίμησης σας (μέρα και ώρα).

Το έντυπο συμμετοχής, παρακαλούμε να αποσταλεί το αργότερο, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ηλεκτρονικά στο evpetrou@papd.mof.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο με αρ. 22404489.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε να αποταθείτε στο τηλ. 22404361.

1η Ομάδα
28/09/2015
Δευτέρα
29/09/2015
Τρίτη
05/10/2015
Δευτέρα
06/10/2015
Τρίτη
07/10/2015
Τετάρτη
08/10/2015
Πέμπτη
09/10/2015
Παρασκευή
08:30 – 10:30
2η Ομάδα
28/09/2015
Δευτέρα
29/09/2015
Τρίτη
05/10/2015
Δευτέρα
06/10/2015
Τρίτη
07/10/2015
Τετάρτη
08/10/2015
Πέμπτη
09/10/2015
Παρασκευή
11:00 – 13:00

Στοιχεία Αιτητή:…………………………………………………………………………………………………….

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………………………

Οργανισμός:…………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο:………………………………..

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.:……………………………………………….

…………………………………………… …………………………………….

Υπογραφή Ημερομηνία

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα εν λόγω εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορείτε να ανατρέξετε τη σελίδα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων εμπορικών σημάτων.

go to top