ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εκδόσεις

Cyprus: A Growing Tech Hub within the EU

"Cyprus: A Growing Tech Hub within the EU" είναι μία έκδοση που του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Ο CIPA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με απώτερο σκοπό την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας.

 Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Invest Cyprus.

go to top