ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εκδόσεις

Δικαιώματα Διανοητικής ιδιοκτησίας εντατικής βιομηχανίας και οικονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H κοινή μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναλύει τη συνεισφορά των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενταντικής βιομηχανιίας στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

go to top