ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Εγχειρίδια icon

Εγχειρίδια

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-9 απο 14 για Διανοητική Ιδιοκτησία Εμπορικό Σήμα, Κύκλος ζωής Τερματισμός Εμπορικού Σήματος clear
Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης,  περισσότερα
Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής «νέα οδηγία για τα σήματα»).  περισσότερα
Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης. Έχουν πλέον συμφωνήσει επί μιας κοινής πρακτικής όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα των τρισδιάστατων σημάτων που περιέχουν λεκτικά ή/και εικονιστικά στοιχεία, όταν το σχήμα δεν έχει από μόνο του διακριτικό χαρακτήρα  περισσότερα
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος σύγκλισης «Επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας» παρατίθεται το ακόλουθο έγγραφο αναφορικά με το πρόγραμμα σύγκλισης του τρόπου ερμηνείας του πεδίου προστασίας των εμπορικών σημάτων.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών ανακοινώνουν την προσέγγιση που υιοθετούν ή ενδέχεται να υιοθετήσουν όσον αφορά τους ορισμούς και τις απαιτήσεις αναπαράστασης για τα νέα είδη σημάτων.  περισσότερα
Τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων δημοσιοποιήσαν Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων για εφαρμογή της οδηγίας 2015/2436 ΤΟΥ Ε.Κ.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις διανοητικής ιδιοκτησίας.

go to top