ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή Πρακτική 8 Χρήση Σήματος σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή του

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης, κατέληξαν σε μια συμπληρωματική Κοινή Πρακτική αναφορικά με τη χρήση σημάτων σε μορφή που διαφέρει από την καταχωρισμένη μορφή τους, με την οποία προσδιορίζονται οι γενικές αρχές εξέτασης των περιπτώσεων όπου η χρήση ενός σήματος σε διαφοροποιημένη μορφή μεταβάλλει τον διακριτικό του χαρακτήρα και παρέχονται σχετικές οδηγίες.

Η ημερομηνία εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής για την Κύπρο ορίστηκε η 15/01/2021.

go to top