ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή Πρακτική 12 Αποδεικτικά στοιχεία στο Πλαίσιο Διαδικασιών Προσφυγής για Εμπορικά Σήματα

Τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPN) συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο σύγκλισης των πρακτικών για τα εμπορικά σήματα και σχέδια. Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ένα συμπληρωματικό έγγραφο Κοινής Πρακτικής/Κοινών Συστάσεων για τα εμπορικά σήματα με σκοπό να παράσχουν γενικές αρχές όσον αφορά στα αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο διαδικασιών προσφυγής για εμπορικά σήματα, ειδικότερα, τα είδη, τα μέσα, τις πηγές και τον προσδιορισμό των σχετικών ημερομηνιών που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και τη διάρθρωση και την παρουσίαση αυτών, και τον χειρισμό αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Το εν λόγω έγγραφο Κοινής Πρακτικής/Κοινών Συστάσεων δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών και των εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων προσφυγής όσο και των χρηστών.

Η ημερομηνία εφαρμογής της Κοινής Πρακτικής για την Κύπρο ορίστηκε η 30/06/2021 για διαδικασίες που θα αρχίσουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής. 

go to top