ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοίνωση και πρακτική CP10 ''Κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του Διαδικτύου''

Τα γραφεία ΔΙ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο των έργων σύγκλισης. Επί του παρόντος, έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την τρίτη κοινή πρακτική για σχέδια και υποδείγματα, και δέκατη συνολικά. Στόχος είναι να καθοριστούν κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης των σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου και να διατυπωθούν συστάσεις.

Η κοινή αυτή πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας κοινής ανακοίνωσης, με στόχο την παροχή σαφούς και ολοκληρωμένης καθοδήγησης για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης των σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου και, κατά συνέπεια, την αύξηση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας.

Η κοινή πρακτική προορίζεται να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και της Μπενελούξ, για άλλες αρμόδιες αρχές, ενώσεις χρηστών, καταθέτες, δικαιούχους, εκπροσώπους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Προς το σκοπό αυτό, επισυνάπτεται πιο κάτω η κοινή ανακοίνωση και πρακτική CP10 για τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του Διαδικτύου.

go to top