ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα

Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων συνεχίζουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης. Πρόσφατα συμφώνησαν μια Κοινή Πρακτική όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου ένα απεικονιστικό σήμα, που περιέχει αποκλειστικά περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία, περνά την εξέταση απόλυτων λόγων γιατί το απεικονιστικό στοιχείο του προσδίδει επαρκή βαθμό διακριτικού χαρακτήρα.

Η εν λόγω Κοινή Πρακτική δημοσιοποιείται μέσω της παρούσας Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών.

Προς το σκοπό αυτό, παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση. 

go to top