ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εγχειρίδια

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μαζί με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών ανακοινώνουν την προσέγγιση που υιοθετούν ή ενδέχεται να υιοθετήσουν όσον αφορά τους ορισμούς και τις απαιτήσεις αναπαράστασης για τα νέα είδη σημάτων που προκύπτουν από την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 

go to top