ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου PCT/RO/101:

  • ο αιτητής να είναι υπήκοος ή κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙
  • η αίτηση έχει συμπληρωθεί στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα ∙
  • συμπεριλαμβάνονται η περιγραφή, οι αξιώσεις και η περίληψη ∙
  • εάν υπάρχουν σχέδια να έχουν επισυναφθεί ∙
  • έχουν καταβληθεί τα τέλη ( τέλος έρευνας, το διεθνές τέλος και το τέλος μεταβίβασης) που ισχύουν κατά την περίοδο υποβολής του εντύπου και τα τέλη αναγράφονται καθαρά στο Fees Calculation Sheet.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Κατοχύρωση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

go to top