ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης:

  • η Π.17 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο,
  • δικαιολογητικό είσπραξης 100 ευρώ,
  • το έντυπο Β1 υποβάλλεται τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα,
  • περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην και στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα,
  • τα σχέδια, αν υπάρχουν, έχουν επισυναφθεί τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική,
  • ένορκος δήλωση ή πιστοποίηση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για τις μεταφράσεις,
  • η Π.8 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον καταθέτη της αίτησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

go to top