ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Βασικότερα κριτήρια εξέτασης του εντύπου Π.17:

  • η Π.17 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο,
  • δικαιολογητικό είσπραξης 100 ευρώ,
  • το έντυπο Β1 υποβάλλεται τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα,
  • περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην και στην αγγλική, γερμανική ή γαλλική γλώσσα,
  • τα σχέδια, αν υπάρχουν, έχουν επισυναφθεί τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική,
  • ένορκος δήλωση της μετάφρασης ή πιστοποημένη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
  • η Π.8 είναι ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον καταθέτη της αίτησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράληψης συμπλήρωσης/ υποβολής των πιο πάνω στοιχείων/εγγράφων, αποστέλλεται σχετική επιστολή για υποβολή των στοιχείων που υπολείπονται εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα επικύρωση κατάθεση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

go to top