ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Ευρωπαϊκών Αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που διαβιβάστηκαν

Το σύνολο των ευρωπαϊκών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διαβιβάστηκαν, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό αιτήσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είχαν υποβληθεί στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ήπια ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2018.

go to top