ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Μεταφράσεων Ευρωπαικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2018. Συνολικά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταφράσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 16.000 κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο που αντιστοιχεί σε 318% αύξηση.

go to top