ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο Εγγεγραμμένων Εθνικών Εμπορικών Σημάτων

Το σύνολο των εγγεγραμμένων εθνικών εμπορικών σημάτων, αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό εθνικών εμπορικών σημάτων που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους από το 2006 μέχρι και το 2018.

Σημειώνεται ότι παρουσιάζεται ανοδική πορεία από το 2006 μέχρι και το 2018. Συνολικά, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εθνικών εμπορικών σημάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 15.000 κατά την πιο πάνω αναγραφόμενη περίοδο που αντιστοιχεί σε 57% αύξηση.

go to top