ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Στατιστικές

Σύνολο εγγεγραμμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέχρι τις 31/12/2021

Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και αφορά στα ακόλουθα:

  • Εθνικά Εμπορικά Σήματα
  • Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  • Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Μεταφράσεις Αξιώσεων Ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Βιομηχανικά Σχέδια
go to top