ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Στατιστικές

Σύνολο εγγεγραμμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2020

Η πιο πάνω γραφική παράσταση απεικονίζει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στο τέλος έκαστου μήνα, κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, και αφορά στα ακόλουθα:

  • Εθνικά Εμπορικά Σήματα
  • Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  • Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Μεταφράσεις Αξιώσεων Ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Βιομηχανικά Σχέδια
go to top